Główny inspektorat ochrony środowiska
Awaria analizatora na stacji przy ul. Okrzei we Włocławku

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Bydgoszczy informuje, że na stacji przy ul. Okrzei we Włocławku, w dniu 6.06.2024 r. wystąpiła awaria aparatury do pomiarów pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5.

Podjęte zostały działania w celu jak najszybszego usunięcia awarii.