Główny inspektorat ochrony środowiska
Awaria na stacji w Tarnowie, ul. Bitwy pod Studziankami

Informujemy, że brak pomiarów jakości powietrza na stacji w Tarnowie, przy ul. Bitwy pod Studziankami, spowodowany jest brakiem łączności ze stacją.

Pomiary zostaną wznowione w możliwie najkrótszym czasie.