Główny inspektorat ochrony środowiska
Przerwa w pomiarach manualnych na stacji pomiarowej w Bełchatowie

Od dnia 17.06.2024 r. trwają prace remontowe w instalacji elektrycznej na terenie Szkoły Podstawowej przy ul. Edwardów 5 w Bełchatowie, gdzie posadowiona jest manualna stacja pomiarów zanieczyszczenia powietrza GIOŚ.
W związku z powyższym od dnia 17.06.2024r. trwa kilkudniowa przerwa w pracy pobornika pyłu PM10 na ww. stacji.
Wyniki pomiarów stężenia pyłu PM10 oraz B(a)P w pyle PM10 w ww. kilku dni nie będą dostępne w serii pomiarowej.
Po zakończeniu prac remontowych pobornik pyłu PM10 zostanie ponownie uruchomiony.