Główny inspektorat ochrony środowiska
Awaria urządzenia pomiarowego na stacji w Działdowie

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Olsztynie informuje, że brak wyników  pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 na stacji pomiarowej w Działdowie, spowodowany jest awarią analizatora. Przerwa w dostępie wyników pomiarów może potrwać do 25 lipca.