Główny inspektorat ochrony środowiska
Awaria urządzenia pomiarowego na stacji pomiarowej w Pile

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Poznaniu informuje, że brak wyników NO, NOx, NO2 ze stacji pomiarowej w Pile spowodowany jest awarią. Niezwłocznie po usunięciu awarii przesył danych ze stacji na portal krajowy oraz do aplikacji Jakość powietrza w Polsce zostanie przywrócony.