Główny inspektorat ochrony środowiska
Awaria analizatora PM10 na stacji pomiarowej w Gajewie

W dniu 09.07.2024 r. ok. godz. 09.00 awarii uległ analizator PM10 na automatycznej stacji pomiarowej Gajew, ujęcie wody.

Po usunięciu awarii dane będą ponownie dostępne.