Główny inspektorat ochrony środowiska
Awaria analizatora benzenu na stacji pomiarowej w Łodzi przy ul. Gdańskiej 16

W dniu 09.07.2024 r. ok. godz. 10.00 awarii uległ analizator benzenu na automatycznej stacji pomiarowej w Łodzi przy ul. Gdańskiej 16.

Po usunięciu awarii dane będą ponownie dostępne.