Główny inspektorat ochrony środowiska
Awaria na stacji Kraków, os. Piastów

Informujemy, że brak wyników pomiaru pyłu zawieszonego PM10 na stacji w Krakowie, os. Piastów, spowodowany jest awarią urządzenia odpowiedzialnego za transmisje danych.

Do czasu usunięcia awarii, dane ze stacji będą publikowane z opóźnieniem - wynika to z konieczności ich ręcznego pobrania oraz wprowadzenia do bazy zasilającej portal jakości powietrza.