Główny inspektorat ochrony środowiska
Nowe programy ochrony powietrza dla stref województwa warmińsko-mazurskiego


W dniu 26.05.2020 r. Sejmik Województwa Warmińsko-Mazurskiego uchwalił nowe programy ochrony powietrza (POP) dla  stref województwa warmińsko-mazurskiego, tj. strefy miasto Elbląg i strefy warmińsko-mazurskiej. Programy powstały w oparciu o wyniki opracowanej w Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska "Rocznej oceny jakości powietrza w województwie warmińsko-mazurskim".

Dokumenty zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwawarmińsko-mazurskiego:

- POP dla strefy miasto Elbląg - Uchwała Nr XVI/281/20 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego

- POP dla strefy warmińsko-mazurskiej - Uchwała Nr XVI/280/20 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego