Główny inspektorat ochrony środowiska
Nowy moduł portalu „Jakość Powietrza GIOŚ” - podstrony wojewódzkie

Zapraszamy do nowej odsłony portalu „Jakość Powietrza”, gdzie poza wdrożeniem rozwiązań optymalizujących i ułatwiających użytkownikowi korzystanie z istniejących modułów portalu, dodano nowy moduł 16 podstron wojewódzkich.

Dane dotyczące jakości powietrza prezentowane na Portalu „Jakość Powietrza” GIOŚ, wytwarzane są w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska. W myśl art. 16 ust. ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r., poz. 1479) zadania z zakresu państwowego monitoringu środowiska i działalności laboratoriów wykonywane przed dniem wejścia w życie ustawy (1 stycznia 2019 r.) przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska stały się zadaniami Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, oraz powstałych w jego strukturze Regionalnych Wydziałów Monitoringu Środowiska. 

    Mając na uwadze powyższe, nowa odsłona portalu „Jakość Powietrza” pozwala na udostępnienie w jednym miejscu wszystkich informacji wytworzonych dotychczas w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska przez wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska, oraz informacji wytwarzanych po 1 stycznia 2019 r. przez Regionalne Wydziały Monitoringu Środowiska.  W dziale „Publikacje” dostępnym na każdej z  16 podstron wojewódzkich zostały zamieszczone wyniki rocznych i pięcioletnich ocen jakości powietrza od 2004 roku, wojewódzkie Programy Państwowego Monitoringu Środowiska, oraz inne opracowania z zakresu jakości powietrza odpowiednio dla każdego z województw.

Mamy nadzieję, ze wojewódzkie podstrony portalu „Jakość Powietrza” będą dla Państwa kompleksowym źródłem lokalnych informacji o jakości powietrza, zachęcamy do regularnych odwiedzin!