Główny inspektorat ochrony środowiska
Uruchomienie stacji pomiarowej jakości powietrza w Mosinie przy ul. Czereśniowej


Zdjecie stacji w Mosinie
Informujemy, że 16 listopada 2020 r. uruchomiona została automatyczna stacja jakości powietrza w Mosinie, przy ul. Czereśniowej. Na stacji prowadzony jest pomiar pyłu zawieszonego PM10. Dane ze stacji dostępne są już na mapie bieżących danych pomiarowych portalu Jakość Powietrza GIOŚ oraz na stronie Systemu monitoringu jakości powietrza województwa wielkopolskiego.  
Dodatkowo informujemy, iż miasto Mosina znajduje się w ” strefie wielkopolskiej” będącej jedną z trzech stref wykorzystywanych w rocznych ocenach jakości powietrza w województwie wielkopolskim.