Główny inspektorat ochrony środowiska
Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Zielonej Górze informuje o przekroczeniu w dniu 20 grudnia 2020 r.  poziomu informowania  dla pyłu zawieszonego PM10 (100 µg/m3) na stanowisku  pomiarowym we Wschowie ul. Kazimierza Wielkiego - poziom stężenia średniodobowego wyniósł 102 µg/m3.

Pełna treść wydanego komunikatu znajduje się w poniższym pliku do pobrania.