Główny inspektorat ochrony środowiska
Przeniesienie stacji pomiarowej jakości powietrza w Toruniu przy ul. Wały Gen. Sikorskiego

Informujemy, że 2 grudnia 2020 r. przeniesiona została automatyczna stacja jakości powietrza znajdująca się na Toruńskiej Starówce przy ul. Wały Gen. Sikorskiego. Na stacji prowadzone są pomiary pyłu zawieszonego PM10, dwutlenku siarki i tlenków azotu. Przeniesienie polegało na zniesieniu urządzeń pomiarowych z balkonu budynku Wydziału Środowiska i Ekologii Urzędu Miasta Torunia na trawnik, znajdujący się w odległości 40 m od dotychczasowej lokalizacji.

Obecnie lokalizacja stacji spełnia wszystkie kryteria określone dla stanowisk tła miejskiego, a w szczególności:

- odległość od kominów budynków indywidualnych opalanych paliwami stałymi,

- odległość od dużego parkingu,

- wysokość czerpni powyżej poziomu gruntu,

- nieograniczony żadnymi przeszkodami przepływ powietrza wokół czerpni,

- odległość czerpni od budynków, balkonów i drzew.

Dane ze stacji dostępne są na mapie bieżących danych pomiarowych portalu Jakość Powietrza GIOŚ.
Dodatkowo informujemy, iż miasto Toruń stanowi odrębną strefę, będącą jedną z czterech stref wykorzystywanych w rocznych ocenach jakości powietrza w województwie kujawsko - pomorskim.

Stacja pomiarowa monitoringu powietrza w Toruniu przy ul. Wały Gen. Sikorskiego