Główny inspektorat ochrony środowiska
Uruchomienie nowej stacji monitoringu powietrza w Kwidzynie

Informujemy, że zgodnie z Wykonawczym Programem PMŚ na rok 2021, od stycznia 2021 roku w Kwidzynie przy ul. Sportowej  uruchomiona została nowa stacja monitoringu zanieczyszczeń powietrza tła miejskiego.

Na stacji prowadzone są manualne pomiary następujących zanieczyszczeń: pył zawiedzony PM10.

Dane z pomiarów manualnych, po oznaczeniu w laboratorium, publikowane są w Banku danych pomiarowych Portalu Jakość Powietrza GIOŚ. 

Dodatkowo informujemy, że miasto Kwidzyn znajduje się w ”strefie pomorskiej” podlegającej ocenom jakości powietrza w województwie pomorskim. Wyniki uzyskane na nowej stacji w Kwidzynie zostaną uwzględnione po raz pierwszy w ocenie jakości powietrza za rok 2021.

Stacja monitoringu powietrza w Kwidzynie przy ul. Sportowej: