Główny inspektorat ochrony środowiska
Analiza wpływu warunków meteorologicznych na stężenia zanieczyszczeń na obszarze miasta Kędzierzyn-Koźle

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska opublikował raport pt. „Analiza wpływu warunków meteorologicznych na stężenia zanieczyszczeń na obszarze miasta Kędzierzyn-Koźle”, wykonany w ramach prac mających na celu ustalenie źródeł emisji wpływających na jakość powietrza w Kędzierzynie-Koźlu. Raport został wykonany przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy na zlecenie GIOŚ i zawiera analizę wpływu warunków meteorologicznych na stężenia zanieczyszczeń na obszarze miasta Kędzierzyn-Koźle, w powiązaniu z  wynikami pomiarów jakości powietrza  ze stacji monitoringu jakości powietrza GIOŚ. W opracowaniu uwzględniono zarówno wyniki pomiarów ze stacji funkcjonujących w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska (PMŚ) jak i wyników pomiarów uzyskanych ze stacji badawczej funkcjonującej w roku 2020 na terenie miasta. Opracowanie szczegółowo opisuje występowanie na analizowanym obszarze zjawisk z zakresu fizyki atmosfery mających bezpośrednie przełożenie na rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń, a tym samym na wyniki pomiarów jakości powietrza. Raport zawiera analizę statystyczną związku zanieczyszczeń powietrza z poszczególnymi elementami meteorologicznymi w ujęciu wieloletnim. W ramach wykonanej analizy dokonano identyfikacji epizodów wysokich stężeń zanieczyszczeń i ich związku z warunkami meteorologicznymi na stacjach PMŚ w okresie od stycznia 2018 r. do stycznia 2020, oraz na stacji badawczej funkcjonującej  w 2020 roku w dwóch różnych lokalizacjach, w okresie od 5 marca do 12 maja przy ul. Szkolnej i od 21 maja do 31  października przy ul. Broniewskiego.

Raport został opublikowany w dziale Publikacje i jako plik do pobrania pod niniejszym komunikatem.