Główny inspektorat ochrony środowiska
Pomiary uzupełniające w Kędzierzynie-Koźlu

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Opolu Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska informuje, że w dniu 11 lutego 2021 r. w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Ignacego Mościckiego 13 uruchomiona została czasowo mobilna stacja jakości powietrza, w celu wykonywania pomiarów uzupełniających w zakresie benzenu, pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5, tlenków azotu NO/NO2/NOx.