Główny inspektorat ochrony środowiska
JAKOŚĆ POWIETRZA – ryzyko przekroczenia średniodobowego poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska/Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska we Wrocławiu informuje, że analiza wyników pomiarów pyłu zawieszonego PM10 ze stacji PMŚ w Kłodzku przy ul. Szkolnej i Środzie Śląskiej przy ul. Konstytucji 3 Maja za okres od 01.01.2021r. do 25.02.2021 r. wskazuje na ryzyko przekroczenia w roku 2021 średniodobowego poziomu dopuszczalnego dla pyłu PM10 (ponad 35 dni ze stężeniem powyżej 50 µg/m3) na terenie: miasta Kłodzko i Środa Śląska.