Główny inspektorat ochrony środowiska
JAKOŚĆ POWIETRZA – powiadomienie o przekroczeniu średniodobowego poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska/Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska we Wrocławiu informuje, że analiza wyników pomiarów pyłu zawieszonego PM10 ze stacji PMŚ w Nowej Rudzie przy ul. Jeziornej w dniu 03.03.2021 r. wykazała przekroczenie średniodobowego poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10.