Główny inspektorat ochrony środowiska
Wznowienie automatycznych pomiarów pyłu PM10 i PM2,5 na stacji w Poznaniu przy ul. Polanka

Departament Monitoringu Środowiska GIOŚ Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Poznaniu informuje o wznowieniu automatycznego pomiaru pyłu PM10 i PM2,5 na stacji pomiarowej w Poznaniu przy ul. Polanka. Pomiar prowadzony jest w celu informowania społeczeństwa.