Główny inspektorat ochrony środowiska
JAKOŚĆ POWIETRZA – Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia średniodobowego poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska/Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska we Wrocławiu informuje, że analiza wyników pomiarów pyłu zawieszonego PM10 ze stacji PMŚ Legnica, al. Rzeczypospolitej, Dzierżoniów, ul. Piłsudskiego, Jelenia Góra, ul. Ogińskiego, Lubań, ul. Mieszka II za okres od 26.03.2020 r. do 25.03.2021 r. wskazuje na ryzyko przekroczenia średniodobowego poziomu dopuszczalnego dla pyłu PM10 na terenie miast: Legnica, Jelenia Góra, Lubań, Dzierżoniów.