Główny inspektorat ochrony środowiska
JAKOŚĆ POWIETRZA – Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM2,5

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska/Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska we Wrocławiu informuje, że analiza wyników pomiarów pyłu zawieszonego PM2,5 ze stacji PMŚ Jelenia Góra, ul. Ogińskiego, Kłodzko, ul. Szkolna, Środa Śląska, ul. Konstytucji 3 Maja  za okres od 26.03.2020 r. do 25.03.2021 r. wskazuje na ryzyko przekroczenia średniorocznego poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM2,5 na terenie: miasta Jelenia Góra, Kłodzko, Środa Śląska.