Główny inspektorat ochrony środowiska
Powiadomienie o ryzyko przekroczenia poziomu docelowego dla benzo(a)pirenu zawartego w pyle zawieszonym PM10

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Zielonej Górze informuje, iż na podstawie pomiarów wykonanych w okresie 31.03.2020 r. - 28.02.2021 r. stwierdzono ryzyko wystąpienia przekroczenia w 2021 roku poziomu docelowego określonego jako stężenie średnio roczne  benzo(a)pirenu (1 ng/m3).

Pełna treść wydanego komunikatu znajduje się w poniższym pliku do pobrania.