Główny inspektorat ochrony środowiska
JAKOŚĆ POWIETRZA – Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia średniodobowego poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska/Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska we Wrocławiu informuje, że analiza wyników pomiarów pyłu zawieszonego PM10 ze stacji PMŚ w Wałbrzychu przy ul. Wysockiego za okres od 01.01.2021 r. do 23.04.2021 r. wskazuje na ryzyko przekroczenia średniodobowego poziomu dopuszczalnego dla pyłu PM10 na terenie miasta Wałbrzycha.