Główny inspektorat ochrony środowiska
JAKOŚĆ POWIETRZA – Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego dla arsenu w pyle PM10

Analiza wyników pomiarów arsenu w pyle zawieszonym PM10 ze stacji PMŚ: Legnica, al. Rzeczypospolitej i Głogów, ul. W. Stwosza za okres od 22.04.2020 r. do 23.04.2021 r. wskazuje na ryzyko przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego dla arsenu na terenie miast: Legnica i Głogów.