Główny inspektorat ochrony środowiska
JAKOŚĆ POWIETRZA – Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska/Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska we Wrocławiu informuje, że analiza wyników pomiarów pyłu zawieszonego PM10 ze stacji PMŚ w Nowej Rudzie przy ul. Jeziornej za okres od 22.04.2020 r. do 23.04.2021 r. wskazuje na ryzyko przekroczenia średniorocznego poziomu dopuszczalnego dla pyłu PM10 na terenie miasta Nowa Ruda.