Główny inspektorat ochrony środowiska
Roczna ocena jakości powietrza w województwie śląskim. Raport wojewódzki za rok 2020

Na podstawie art. 89 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2020 poz. 1219 z późn. zm.) Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Katowicach GIOŚ, wykonał ocenę jakości powietrza za rok 2020 i na jej podstawie dokonał klasyfikacji stref pod kątem ochrony zdrowia ludzi i ochrony roślin, dla każdej substancji oddzielnie. Wyniki oceny opublikowano w postaci raportu „Roczna ocena jakości powietrza w województwie śląskim. Raport wojewódzki za rok 2020”. Raport został przekazany do zarządu województwa.

Raport opublikowano w dziale Publikacje.