Główny inspektorat ochrony środowiska
Brak wyników pyłu zawieszonego PM10 ze stacji w Nowej Rudzie (awaria)

Informujemy, że od godz. 7.00 w dniu 04.05.2021 r. z powodu awarii brak jest na stronie internetowej wyników pyłu zawieszonego PM10 ze stacji monitoringu jakości powietrza: Nowa Ruda-Jeziorna.

Za brak danych przepraszamy.