Główny inspektorat ochrony środowiska
Brak wyników benzenu ze stacji w Jeleniej Górze

W związku z przeprowadzaną kalibracją analizatora benzenu na stacji w Jeleniej Górze przy ul. Ogińskiego, w dniach 06 - 07.05.2021 r. nie będzie wyników pomiarów benzenu z ww. stacji na stronie internetowej.