Główny inspektorat ochrony środowiska
Komunikat w sprawie wznowienia pomiarów benzenu na stacji pomiarowej w Jeleniej Górze przy ul. Ogińskiego

Informujemy, że po zakończonej kalibracji benzenu w dniu dzisiejszym zostaną wznowione pomiary benzenu na  stacji monitoringu jakości powietrza w Jeleniej Górze przy ul. Ogińskiego. Wyniki pomiarów dostępne są na Portalu jakości powietrza GIOŚ (http://powietrze.gios.gov.pl/) oraz pod adresem: https://air.wroclaw.pios.gov.pl/dane-pomiarowe.