Główny inspektorat ochrony środowiska
Komunikat w sprawie wznowienia pomiarów stacji w Czerniawie

Informujemy, że 10.05 o godz. 9:00 zostały  wznowione pomiary jakości powietrza na  stacji monitoringu jakości powietrza w Czerniawie. Wyniki pomiarów dostępne są na Portalu jakości powietrza GIOŚ (http://powietrze.gios.gov.pl/