Główny inspektorat ochrony środowiska
Komunikat w sprawie wznowienia pomiarów pyłu zawieszonego PM10 na stacji pomiarowej w Nowej Rudzie, ul. Jeziorna

Informujemy, że po usunięciu awarii wznowiono pomiary na  stacji monitoringu jakości powietrza w Nowej Rudzie. Wyniki pomiarów dostępne są na Portalu jakości powietrza GIOŚ (http://powietrze.gios.gov.pl/) oraz pod adresem: https://air.wroclaw.pios.gov.pl/dane-pomiarowe.