Główny inspektorat ochrony środowiska
Pożar odpadów w Ostrawie na terenie Czech

W związku z pożarem w godzinach porannych, w dniu 10 maja 2021 r. w Ostrawie-Vitkowicach, na terenie firmy zajmującej się recyklingiem odpadów metalowych informujemy, iż na stacjach przygranicznych Państwowego Monitoringu Środowiska, zlokalizowanych w województwie śląskim, nie zarejestrowano podwyższonych stężeń zanieczyszczeń.