Główny inspektorat ochrony środowiska
Awaria urządzenia pomiarowego - stacja Koziegłowy

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Poznaniu informuje, że brak wyników dwutlenku siarki i tlenku węgla  ze stacji pomiarowej w Koziegłowach spowodowany jest awarią urządzeń pomiarowych. Niezwłocznie po usunięciu awarii przesył danych ze stacji na portal wojewódzki i krajowy oraz do aplikacji Jakość powietrza w Polsce zostanie przywrócony.