Główny inspektorat ochrony środowiska
Wznowienie pomiarów tlenku węgla na stacji pomiarowej w Koziegłowach

Informujemy, że po usunięciu awarii wznowiono pomiary tlenku węgla na stacji monitoringu jakości powietrza w Koziegłowach. Wyniki pomiarów dostępne są na Portalu jakości powietrza GIOŚ (http://powietrze.gios.gov.pl/).