Główny inspektorat ochrony środowiska
Nowy wentylator na stacji pomiarowej Zielonka w Borach Tucholskich

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Bydgoszczy informuje, że w dniu 22.06.2021 r. zamontowany został nowy wentylator na stacji pomiarowej Zielonka w Borach Tucholskich. Obecnie układ poboru próby działa prawidłowo i wyniki pomiarów automatycznych stężeń substancji mierzonych w powietrza na tej stacji są poprawne.