Główny inspektorat ochrony środowiska
informacja dot. komunikatu o przekroczeniu poziomu informowania dla ozonu z dnia 24.06.2021 r.

Departament Monitoringu Środowiska GIOŚ/Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Krakowie zawiadamia, że wysokie stężenia ozonu w dniu 24.06.2021 r. w godzinach 11:00-14:00 na stacji monitoringu jakości powietrza w Kaszowie spowodowane zostały obsługą techniczno - serwisową miernika tego zanieczyszczenia w związku z czym komunikant należy uznać za nieważny.