Główny inspektorat ochrony środowiska
Powiadomienie o ryzyku przekroczenia w 2021 roku średniodobowego poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Bydgoszczy informuje o ryzyku wystąpienia w 2021 roku przekroczenia średniodobowego poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w województwie kujawsko – pomorskim (ponad 35 dni ze stężeniem 24-godzinnym pyłu zawieszonego PM10 wyższym od 50 µg/m3): w powiecie toruńskim oraz w miejscowości Ciechocinek.

Treść wydanego komunikatu znajduje się w poniższym pliku do pobrania.