Główny inspektorat ochrony środowiska
Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska/Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Krakowie zawiadamia o ryzyku wystąpienia przekroczenia średniorocznego

poziomu dopuszczalnego (40 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w 2021 roku.

Z pełną treścią komunikatu można zapoznać się w pliku poniżej.