Główny inspektorat ochrony środowiska
Awaria stacji monitoringu powietrza w Miliczu

W wyniku awarii analizatora pyłu PM10 i PM2,5 w stacji monitoringu jakosci powietrza w Miliczu, do czasu naprawy wyniki pomiarów nie będą publikowane na portalu Jakości powietrza.