Główny inspektorat ochrony środowiska
Wznowienie pomiarów SO2 na stacji pomiarowej w Koziegłowach

Informujemy, że wznowiono pomiary dwutlenku siarki na stacji monitoringu jakości powietrza w Koziegłowach. Wyniki pomiarów dostępne są na Portalu jakości powietrza GIOŚ (http://powietrze.gios.gov.pl/).