Główny inspektorat ochrony środowiska
Powiadomienie o ryzyku przekroczenia poziomu docelowego dla ozonu w powietrzu

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Zielonej Górze informuje, iż na podstawie pomiarów wykonanych w okresie 01.07.2020 r. - 30.06.2021 r. stwierdzono ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu docelowego (120 µg/m3) dla O3-określonego jako maksymalna średnia ośmiogodzinna spośród średnich kroczących, obliczanych ze średnich jednogodzinnych w ciągu doby, której dopuszczalna częstość przekraczania w roku kalendarzowym wynosi 25 razy.

Pełna treść wydanego komunikatu znajduje się w poniższym pliku do pobrania.