Główny inspektorat ochrony środowiska
Komunikat w sprawie wznowienia pomiarów na stacji pomiarowej w Miliczu

Informujemy, że w dniu 02.08.2021 r. usunięto awarię w stacji monitoringu powietrza w Miliczu. W dniu dzisiejszym zostanie wznowiona publikacja danych pomiarowych z tej stacji na portalu GIOŚ "Jakość powietrza".