Główny inspektorat ochrony środowiska
Wznowienie pomiarów benzenu na stacji pomiarowej w Jeleniej Górze

Informujemy, że po zakończonej kalibracji benzenu, w dniu 11.08.2021 r. o godz. 18, wznowiono pomiary benzenu na  stacji monitoringu jakości powietrza zlokalizowanej w Jeleniej Górze przy ul. Ogińskiego. Wyniki pomiarów dostępne są na Portalu jakości powietrza GIOŚ (http://powietrze.gios.gov.pl/).