Główny inspektorat ochrony środowiska
Powiadomienie o przekroczeniu dobowego poziomu dopuszczalnego pyłu PM10 w 2021 r.

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Rzeszowie informuje o wystąpieniu w 2021 r. przekroczenia średniodobowego poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10 na stacji w Dębicy przy ul. Grottgera.