Główny inspektorat ochrony środowiska
Powiadomienie o ryzyku przekroczenia w 2021 roku średniorocznego poziomu dopuszczalnego PM2,5 oraz średniorocznego poziomu docelowego benzo(a)pirenu w pyle PM10 w powietrzu w 2021 roku.

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Bydgoszczy informuje o ryzyku wystąpienia w 2021 roku przekroczenia:

  • średniorocznego poziomu dopuszczalnego (20 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM2,5 w powietrzu w województwie kujawsko – pomorskim we Włocławku i Nakle nad Notecią;
  • średniorocznego poziomu docelowego (1 ng/m3) benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10 w powietrzu w województwie kujawsko – pomorskim w Nakle nad Notecią.

Treść wydanych komunikatów znajduje się w poniższych plikach do pobrania.