Główny inspektorat ochrony środowiska
JAKOŚĆ POWIETRZA - Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu dopuszczalnego dla dwutlenku azotu

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska/Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska we Wrocławiu zawiadamia o ryzyku wystąpienia w 2021 r. przekroczenia średniorocznego poziomu dopuszczalnego dla dwutlenku azotu.

Treść powiadomienia dostępna jest w zamieszczonym poniżej pliku do pobrania.