Główny inspektorat ochrony środowiska
Wznowienie pomiarów ozonu oraz dwutlenku siarki na stacji pomiarowej w Kaliszu

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Poznaniu informuje, że po zakończeniu prac serwisowych wznowiono pomiary ozonu oraz dwutlenku siarki na stacji pomiarowej w Kaliszu Wyniki pomiarów dostępne są na Portalu jakości powietrza GIOŚ (http://powietrze.gios.gov.pl/).