Główny inspektorat ochrony środowiska
Planowana przerwa w dostępie do bieżących wyników pomiarów ze stacji monitoringu powietrza w województwie warmińsko-mazurskim w dniu 05.10.2021 r.
Informujemy, że w związku z planowanymi pracami serwisowymi na bazach danych gromadzących i przetwarzających wyniki pomiarów ze stacji monitoringu jakości powietrza, w dniu 05.10. 2021  nastąpi przerwa w dostępie do bieżących wyników pomiarów jakości powietrza z województwa warmińsko-mazurskiego poprzez Portal Jakość Powietrza GIOŚ, aplikację mobilną "Jakość powietrza w Polsce", oraz poprzez interfejs programistyczny API.

Jednocześnie informujemy, że podczas prac serwisowych wyniki pomiarów będą gromadzone i zostaną udostępnione po zakończeniu prac.

Przepraszamy za utrudnienia.