Główny inspektorat ochrony środowiska
Awaria urządzenia pomiarowego - stacja w Pile

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Poznaniu informuje, że brak wyników pyłu PM10 ze stacji pomiarowej w Pile spowodowany jest awarią urządzenia pomiarowego. Niezwłocznie po usunięciu awarii przesył danych ze stacji na portal krajowy oraz do aplikacji Jakość powietrza w Polsce zostanie przywrócony.