Główny inspektorat ochrony środowiska
Wznowienie pomiarów pyłu zawieszonego PM10 w Pile

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Poznaniu informuje, że po usunięciu awarii wznowiono pomiary pyłu PM10 na stacji monitoringu jakości powietrza w Pile. Wyniki pomiarów dostępne są na Portalu jakości powietrza GIOŚ (http://powietrze.gios.gov.pl/).